Spustenie predaja už 16.09.2022. Máte sa načo tešiť.